НовиниОколна среда

До края на януари 2017 година е отворена схема на МОСВ за атмосферния въздух

Общинските администрации трябва да актуализират програмите си за намаляване нивата на замърсителите

До края на януари 2017 година е отворена схема на Министерството на околната среда и водите за атмосферния въздух. Това припомниха от Българската асоциация на консултантите по европейски програми на бизнес форум в столицата. Целта е големите общини да разработят проекти.

Общинските администрации трябва да актуализират програмите си за намаляване нивата на замърсителите, както и за достигане на утвърдените норми за качество на въздуха. В програмите трябва да се посочат кои са източниците на замърсяване и какви мерки могат да се вземат.

Консултантите посочиха, че до края на годината предстои да се отвори и схемата за изграждане на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци.

За изграждане на системите общините ще трябва да подготвят проекти до 6 месеца след обявяване на приема. Конкурентен подбор ще определи финансираните проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *