НовиниОколна среда

Световната банка ще консултира МЗХ за горите

Като резултат се очаква да бъдат получени актуални статистически данни за горите и горските територии

Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Това предлага правителството за одобрение от Народното събрание. Споразумението е за консултантски услуги за подкрепа опазването на екосистемите и устойчивото управление на природните ресурси в България чрез подобряване на информацията за горите и горските територии, се казва в документа, публикуван от МЗХ.

Като резултат се очаква да бъдат получени актуални статистически данни за горите и горските територии и тяхното периодично актуализиране, което пък ще да се предоставя изчерпателна картина на сектора земеделие, горско стопанство и селски райони, което ще подпомага ефективното управление и изпълнение на мярка 8 „Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР (2014-2020), убедени са от МЗХ.  Очаква се още това сътрудничество да доведе до повече усвоени европари. 

Международната банка за възстановяване и развитие вече консултира МХЗ в изготвянето на изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в управлението на качеството на въздуха и в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *