post

Министерството на земеделието и храните стартира диалог с неправителствения сектор в преработвателната индустрия за това какви промени да бъдат направени в правилата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи агроминистърът Десислава Танева.
Тя уточни, че към момента по първия прием на същата мярка има одобрени и сключени 133 договора на обща стойност 177 млн. лв., като остава сключването на още 30 договора.
Министър Танева информира още, че до края на месец декември се планира изплащането на базовата ставка по Схемата за единно плащане на площ в размер на около 600 млн. лв.
Иначе страната ни отчита ръст в хранително в-вкусовата промишленост. За първите осем месеца на тази година в сравнение с 2015 г. при преработката на сурово мляко ръстът е 6,4%, а при производството на млечни продукти е около 1%. При месата и месните продукти ръстът е с близо 1,5%. 7,6 на сто е растежът при производството на вино спрямо същия период на миналата година.
По думите на министъра българското производство задоволява по-голямата част от местното потребление.
„С най-висок процент е хлябът – над 97 %, при, млечните продукти – над 90%, при вината производството, което задоволява местното търсене е над 95%“, посочи министърът и допълни, че при месата с най-висок процент е производство на агнешко месо – около 91%, при телешкото месо – 66%.
По време на международните специализирани изложби Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното и Интерфуд Дринк 2016 министърът Танева обясни, че за следващата година министерството ще осигури на хранителната индустрия възможност за представяне на най-популярните изложения в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *