post

Правителството одобри временно увеличение на състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета. Решението е в съответствие с една от основните задачи от Плана за подготовка на Българското председателство.

За периода от началото на 2017 г. до 30 септември 2018 г. съставът ще бъде увеличен с 90 щатни бройки, от които 59 дипломатически служители и 31 административно-технически служители. Така ще се осигури необходимата подкрепа на основния състав на Постоянното представителство за изпълнение на задълженията по подготовката и провеждането на Българското председателство.

На 26 юли 2016 г. с Решение № 2016/1316 на Съвета беше изменен редът на поемане на председателството на подготвителните органи на Съвета на ЕС. Съгласно приетото решение се променят периодът, в който България ще изпълнява функциите на ротационен председател на Съвета на ЕС, както и конфигурацията на триото на държавите-членки, с които последователно ще се поемат тези функции. Считано от 1 юли 2017 г. председателството на Съвета на ЕС ще бъде поето последователно за период от шест месеца от Естония, България и Австрия. България ще председателства Съвета на ЕС и подготвителните органи в периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *