post

Министерският съвет одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България. С парите ще се подпомага усвояването на еврофондовете до 2020 г., съобщи правителствената пресслужба.

Днес кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението.

Заемът от Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) ще подпомага усвояването на средствата от европейските фондове, като частично ще покрива българския принос във финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от оперативните програми “Региони в растеж 2014-2020”, “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”.

Заемът се предоставя при благоприятни финансови условия, като банката не начислява допълнителни такси и комисионни. Средствата се усвояват на траншове и постъпват в централния бюджет. Отделните траншове по години се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране в средносрочен план и се предвиждат по закона за държавния бюджет за съответната бюджетна година, информира правителствената пресслужба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *