post

Професор Христо Бозуков е новият Министър на земеделието и храните. Той ще встъпи в длъжност на 27-ми януари, става ясно от подписания указ на президента Румен Радев. Малина Валентинова Крумова ще бъде служебен заместник министър-председател по европейските фондове, а Ирина Стойнова Костова – служебен министър на околната среда и водите, научаваме още от документа.

Проф. Христо Бозуков започва научната си кариера през 1984 г. в Института по тютюн и тютюневи изделия, където от стажант, извървява пътя до агроном и стига поста на директор на научното звено. Завършва висшето си образование във Висшия селскостопански институт- Пловдив през 1985 година със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация „Растителнозащитни технологии при полските култури”. Защитава докторска дисертация през 1999 година, а от януари 2002 година е ръководител на секция “Агротехника и растителна защита”. От март същата година е избран за член на Научния съвет на Института по тютюна и тютюневите изделия. През 2013 г. проф. Бозуков е назначен за директор на Селскостопанската академия и я управлява до 2015 г. Член е на Консултативния съвет по тютюна към министъра на земеделието и храните. Участва и в работната група от експерти за изработване „Стратегия за тютюнопроизводството в България”.

Стела Балтова ще заеме поста- служебен министър на туризма. Роденапрез 1966г. и завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – гр. Сливен. Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти. Била е заместник-председател на Държавната Агенция по туризъм през 2007- 2009г. Ръководи проекти в областта на националния маркетинг.

Родената през 1959г. Ирина Костова ще отговаря за поста министър на околната среда и водите. Тя притежава диплома за строителен инжинер по водоснабдяване и канализация от ВИАС. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по водите, на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите и на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

За европейските фондове ще отговаря Малина Крумова. Родена е през 1976г., а през 1998г. завършва Американския университет в Благоевград. С управление на проекти и програми се занимава от 1998г. насам. През 2007г. постъпва в Министерството на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *