post

След като миналата седмица се заговори, че Европейската комисия може да спре субсидии за образование към нашата страна, сега това вече е факт. Прекратени са плащанията по програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, призна служебният просветен министър Николай Денков. Преди седмица именно той съобщи за нередности в изпълнението на програмата.

“Ако България поиска средства, които са изразходвани по оперативната програма, за момента ЕК няма да ги възстанови. Но ако отстраним проблемите в кратък срок, то тогава заявените плащания, ще бъдат извършени без препятствия, с изключение на това, че ще бъдат наложени финансови корекции”, уточни Денков.

Освен че спират субсидиите за нашата страна, се предвижда България да отнесе и глоба. В писмото, което беше изпратено от ЕК, не се уточнява размерът на санкцията, защото той ще бъде определен след преговори. Сумата обаче ще бъде покрита от бюджета на МОН.

“Докладът се отнася за начина, по който МОН управлява дейностите по програмите”, каза още Денков.

Един от проблемите, според ЕК, е това, че в министерството не са ясно разграничени функциите между трите вида звена: това, което дава парите; звената, които изпълняват проекти и звеното, което проверява изпълнението им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *