post

Парламентът на Албания е ратифицирал споразумение със Световната банка по повод откриване на кредитна линия на сумата от 63,8 млн. евро за финансиране на проекти по реконструкция на инфраструктурата и развитие на туристически потенциал на четири общини в южната част на страната, предаде Albania-News.

Цели се подобряването на градската инфраструктура, подобряването на туристическите активи и засилването на институционния потенциал за поддържка на развитието на местната икономика като цяло и на туристическите отрасъл в частност.

Проектът ще бъде реализиран в течение на пет години. Основни бенефициенти ще бъдат общините Санада, Гирокаство, Берат и Пермети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *