post

Общо 44 проектни предложения са подадени по двете процедури за изграждане на научни центрове, обявени по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщиха от просветното ведомство. Крайният срок изтече на 28 февруари.
Става въпрос за процедура за 350 млн. лева по оперативната програма, с които се предвижда да бъдат изградени четири центъра за върхови постижения и осем центъра по компетентности. Срокът за кандидатстването бе удължен след скандал, което ще забави процедурата с месец-два. Може да се стигне до още едно забавяне заради липса на международни оценители по проектите.
За изграждане и развитие на центрове за върхови постижения са подадени 11 предложения. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази операция е 200 млн. лева. За изграждане и развитие на центрове за компетентност кандидатстват 33 екипа. Бюджетът за това е 150 млн. лева.
В съответствие с изискванията проектните предложения се приемаха електронно чрез информационната система ИСУН 2020, поддържана от Централното координационно звено в Министерския съвет, припомниха от Министерството на образованието и науката (МОН). Във ведомството са постъпили три сигнала за технически проблеми при подаването на предложенията в последните часове от срока за кандидатстване. Проверка обаче е установила, че не е имало срив.
Всички кандидати, които не са успели да подадат проектите си в срок поради технически трудности, могат да подадат сигнал до Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН, която управлява оперативната програма, обявиха още от ведомството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *