post

Работна група в земеделското министерство ще обсъжда промени в Наредбата по прилагане на схемите за училищен плод и училищно мляко. Амбицията на ведомството е до края на месец април да приключи с измененията. Целта е двете схеми да заработят още през следващата учебна година.
От изключително значение за двете схеми е и новата европейската политика в тази насока. На базата на два регламента Европейската комисия ще издаде ръководство за прилагане на схемите от страните-членки. Не е изключено да се премине към система на обществени поръчки.
След жалба до Комисията за защита на конкуренцията браншовиците настояват произходът на храните в училище да е изцяло български. Напомняме, че фирми доставчици се възпротивиха срещу отдаването на приоритет на земеделските производители и млекопреработватели.
Според Трифонов не бива да се допускат конфликти между производители и търговци. Председателят на Националния съюз на градинарите в България настоява за максимално къса верига на доставка – училище – производител.
Според експертът от агроведомството жалбата до КЗК няма особено основание и едва ли ще бъде решаваща за по-нататъшното изпълнение на Наредбата.
Към момента и по двете схеми са обхванати около половин милион деца в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *