post

Най-престижното издателство за научна литература Springer Nature избра семантичната графова база GraphDB на българската софтуерна компания Онтотекст, която ще бъде вградена в новата SciGraph платформа за свързани отворени данни (LOD). Springer Nature е в топ 5 на световните издателства в областта на природните, точни и науки за живота, и е с годишен оборот от 1,5 милиарда евро. Мощната графова база на Онтотекст беше предпочетена за вграждане в новата LOD платформа SciGraph, която агрегира информация от различни източници на Springer Nature и други академични издателства – техни ключови партньори.

Със своите възможности да обработва огромни масиви от данни, заявки и извличане на смисъл от данните в реално време, GraphDB увеличава капацитета на издателската платформа SciGraph, съдържаща милиарди записи. Технологията помага на издателската платформа да събира висококачествени данни от академични и изследователски организации, като изследователски проекти, конференции, афилиирани партньри, публикации и т.н. Платформата обогатява данните, добавя семантични описания и дава представа за връзките в информацията по визуално въздействащ начин.

Безпроблемното интегриране на данните от различни източници позволява на научната платформа SciGraph да събере метаданни от научни журнали и статии, книги, глави от тях, алманаси, конферентни доклади, доклади за експерименти и други форми на количествени изследвания, публикации, статии, становища студии, създадени на база изследователски грантове, патенти, клинични изпитания и др.

„Ние сме изключително щастливи и горди да подкрепим световното издателство Springer Nature в техните усилия да развиват и усъвършенстват управлението на съдържание, свързването и откриване на данни след разнообразни информационни източници. Визията на Онтотекст е да осигури надеждна семантична графова база, която предлага бърз достъп до данни, ефективно обновяване на информацията и е лесна за използване“ – сподели Атанас Киряков, изпълнителен директор на Онтотекст по повод сътрудничеството с издателство Springer Nature.

„Ние поставяме във фокуса на нашето внимание изследователите. Сливането на Springer и Nature предостави на издателската ни компания още по-големи възможности за глобален подход и по-добро обслужване нуждите на изследователските общности. Визията ни е да създадем най-голямата и съвременна агрегирана платформа от свързани отворени данни в областта на научните изследвания. Ние сме потребител на данни от вътрешни и външни информационни силози, които преобразуваме и използваме повторно изцяло в икономическата и изследователската области. По този начин, подобряваме откриваемостта на съдържанието и осигуряваме мощни инструменти и услуги, базирани на данни, които да обслужват изследователи, автори, редактори, библиотекари, статистици и много груги, като добавяме стойност по цялата верига за създаване на различни видове съдържание. Springer Nature използва семантични технологии и отворени данни от 2012 година. Сега, сътрудничеството ни с технологичния разработчик Онтотекст е ново начинание, което ще подпомогне научното издателство да преодолее препятствията от миналото, чрез свързването на изчерпателна информация за научната област“ – заяви от своя страна Хенинг Шьоненберг, Директор Продуктови и метаданни в Springer Nature.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *