post

Първо класиране на проекти по подмярката 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Оценени са 3165 заявления. Общият размер на заявената финансова помощ е близо 500 милиона лева. Повторно ще бъдат разгледани седемстотин осемдесет и три проекта.

Други 83 проекта също ще бъдат повторно проверени, защото са получили равен брой точки с проектите, които попадат в рамките на 130 процента от бюджета за разпределение. В тази категория попадат проекти с 53 точки. Ако кандидатите не са съгласни с оценката и получения брой точки от предварителната проверка, могат да подадат аргументирани писмени възражения до края на работния ден на 24 март в деловодството на Държавен фонд „Земеделие“ в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *