post

Би било справедливо да се каже, че домашната работа не е част от училищния живот на ученика, който в Американо-английската академия се посреща с всеобщ ентусиазъм. Въпреки това, от гледна точка на училището, тя е важна част от възпитателната схема на работа и играе много важна роля в образователното развитие на всички ученици.

Неизбежно, някои ученици ще завършат домашните си работи по-бързо, отколкото други и в някои случаи, ще имат повече свободно време. Ако това е така, учителите насърчават учениците да използват оставащото им свободно време за дейности, свързани с училище, като четене или преговаряне. Бъдете много скептични, ако вашият син или дъщеря ви казва, че няма домашно. Това никога не може да е така!

Естеството на набора от задачи за домашна работа, разбира се, варира значително, в зависимост от възрастта на ученика, както и от изискванията на темата. Заданията за домашно обикновено се събират в началото на следващия урок и времето отредено за тях се разпределя до следващия час по съответния предмет в учебната програма.

Някои проекти и курсови работа могат да бъдат подготвени за по-дълъг период, обхващащ няколко дни или седмици.

В АЕА вашият син или дъщеря ще започне да се учи на умения как да управлява свободното си време, а вие като родители, ще трябва да поддържате внимателно наблюдение върху дневника с домашните на детето, за да се уверите, че то разпределя  времето си разумно.

Учителският колектив се надява, че родителите ще се интересуват от домашното на техния син или дъщеря. Дневникът за домашна работа има за цел да служи като канал за комуникация между училището и дома. Ръководството апелира родителите да проверяват непрекъснато дали детето планира правилно свободното си време и да подписвате дневника с домашни всяка седмица.

Ръководният орган призовава родителите да се чувстват свободни да използват този дневник като средство за установяване на контакт с членовете на преподавателския състав или на ръководството.

За повече информация може да посетите сайта на Sofia British school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *