post

Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания без санкция е 15 май 2017 г. Всички заявления, получили уникален идентификационен номер (УИН) до тази дата, могат да правят редакция до 31 май 2017 г., без санкции.

Срокът за прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2017 започна на 1 март и продължава до 15 май 2017 г.

От 16 май до 9 юни приемът на заявления за Кампания 2016 продължава, но с 1%/работен ден санкция за закъснение. Корекции за подадени до 15 май заявления, без санкция, се приемат от 16 май до 31 май.

Заявления по схемите и мерките за директни плащания, но с 1%/работен ден санкция за закъснение при подаване и за редакция на вече подадено заявление, ще се приемат в периода 31 май – 9 юни 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *