post

Официалната помощ за развитие, предоставена от Европейския съюз и страните членки, е достигнала 75,5 млрд. евро през 2016 г., което е най-високото им ниво в историята. Това съобщи Европейската комисия във вторник, позовавайки се на предварителните данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сумата е с 11% по-висока спрямо равнището от 2015 г., като нивата на финансова подкрепа на ЕС нарастват за четвърта поредна година.

Общо официалната помощ за развитие на ЕС през 2016 г. представлява 0,51% от брутния национален доход (БНД) в съюза. За сравнение, през 2015 г. той е бил 0,47%. Нивото е доста над средния процент от 0,21% за страните, които не са членки на Комисията на ЕС за помощ за развитието.

През миналата година е имало пет страни членки на ЕС, които са предоставили поне 0,7% от брутния си национален доход за помощ за развитие. На първо място е Люксембург с 1%, или 347 млн. евро, следван от Швеция с 0,94%, или 4,4 млрд. евро, и Дания с 0,75%, или 2,14 млрд. евро. Макар че е на четвърто място като процент от брутния национален доход (0,7%), по размер на сумата Германия е лидер с 22,3 млрд. евро. Подобно на нея Обединеното кралство е на второ място по предоставена сума – 16,2 млрд. евро, но на пета позиция по процент от брутния национален доход (0,7%).

Почти на дъното от гледна точка на дела от брутния национален доход се намира България (0,09%), като страната е предоставила 37 млн. евро като помощ за развитие – процент, който не търпи промяна от 2010 г. насам (с изключение на 2012 г., когато е 0,08%). След България като процент от БНД е единствено Хърватска с 0,07%, но пък сумата отново е 37 млн. евро. Само 16 млн. евро е успял да задели Кипър, което се равнява на 0,09% от доходите му.

Северната ни съседка – Румъния, е предоставила 179 млн. евро, или 0,11% от брутния си национален доход.

16 страни членки на ЕС са увеличили помощта си за развитие като процент от БНД, а пет са го намалили – Дания, Финландия, Холандия, Швеция и Хърватска.

През 2016 г., изправени пред безпрецедентна миграционна криза, ЕС и страните членки са успели да увеличат подкрепата си за бежанците, както и помощта си за развитие на развиващите се страни. Общият ръст на официалната помощ за развитие на ЕС – с 7,6 млрд. евро, е по-голям от повишението на донорските бежански разходи от 1,9 млрд. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *