post

Как Централната минерална баня е превърната в Музей за история на София и как, с помощта на европейско финансиране, от занемарена сграда, върху чийто покрив са растели дървета, сега красивото здание в центъра на София привлича посетители от цял свят. На тези въпроси получиха отговор посетителите по време на Деня на отворените врати, който Областен информационен център – София организира съвместно с Музея за история на София. Архитект Любомир Петров и Ерина Кръстева разказаха на посетителите за реализирания на проект BG161PO001-3.1.03-0033-C0001 „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Столична община. Покрай разказа за реализацията на проекта, посетителите научиха любопитни факти от историята на софийската баня от началото на изграждането ѝ през далечната 1906 година та до наши дни, както и че сградата на банята е ценна високохудожествена и архитектурна недвижима културна ценност от национално значение.

Изпълнението на проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“, е изключително важно, защото градският музей, създаден преди близо 90 години, най-после има свой дом. Благодарение на реализацията на проекта, в момента в Музея за история на София се помещава постоянна експозиция, съсредоточена в следните 8 теми: Наследството на древността, Силата на духа, Трето българско царство, Софийската улица, Държавни и общински институции, Домът и облеклото на софиянеца, Културен живот и свободно време на софиянци, както и Мемориал на създателите на сградата на Общинската минерална баня. Хронологически музейната експозиция обхваща периода от неолита (7-мо хилядолетие пр.Хр.) до 40-те години на ХХ в. Акцентът е върху един от най-важните моменти в историята на града – избирането й за столица през 1879 г. и последвалите десетилетия до началото на войните 1912-1918 г. Това е времето, през което градът радикално се преобразява в градоустройствено, демографско, икономическо и културно отношение.

Денят на отворените врати в Музея за история на София се проведе в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.

Отворени врати в Музея за история на София

Отворени врати в Музея за история на София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *