post

Това споделиха на Business Intelligence семинара „BI: Find the Sense within Your Data“. Събитието се състоя на 25 април в столичния хотел Sense и бе фокусирано върху технологиите за анализ да данни. На семинара бе представена BI системата Qlik Sense, продукт на Qlik – един от лидерите на BI пазара в света, като в рамките на семинара се проведе и първото обучение върху платформата у нас. Събитието включваше презентации на BI специалисти от Balkan Services и Qlik.

Специален гост-лектор бе Мариус Стойка, Регионален търговски мениджър на Qlik за Източна Европа. Той демонстрира как с помощта на BI системата Qlik Sense потребителите бързо и лесно могат сами да създават справки по най-удобния за тях начин, като използват данни от различни източници. Г-н Стойка показа един от новите продукти на Qlik – Qlik GeoAnalytics, който осигурява прецизен географски анализ с възможност за интегриране както с Qlik Sense, така и с QlikView.

Мариус Стойка, Регионален търговски мениджър на Qlik за Източна Европа

Мариус Стойка, Регионален търговски мениджър на Qlik за Източна Европа

На семинара бяха представени основните предимства, които BI решенията осигуряват на бизнес потребителите – прецизен анализ и бърза визуализация на данни от различни източници, от всяко място и чрез всяко устройство. Като резултат от използването на BI приложения се подобряват управленските процеси в компаниите и се ускорява взимането на ключови бизнес решения.

На въпроса как можем да бъдем сигурни, че боравим с коректни данни, Николай Миленков, Директор Маркетинг и продажби в Balkan Services отговори, че именно BI платформите осигуряват достоверна информация, която предоставя единната версия на истината на всички потребители. Той добави още, че Qlik Sense дава свобода на бизнес анализатора, като демонополизира данните, осигурявайки му възможност сам да изгражда необходимите справки.

Николай Миленков, Директор Маркетинг и продажби в Balkan Services

Николай Миленков, Директор Маркетинг и продажби в Balkan Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *