post

Към края на април 2017 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 221 696 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През месеца са купени 320 дка земеделски земи при средна цена 830 лв/дка и са продадени 4 689 дка. Това става ясно от месечния бюлетин на дружеството за април, разпространен чрез БФБ–София, пише econ.bg.

Към края на месец април са продадени общо 5 863 дка на директна продажба и на разсрочено плащане при средна цена 1 450 лв/дка.

Очакваните приходи за стопанската година 2016-2017 г. са 6 377 374 лв., от които авансово вече са събрани 43.1%. За стопанската 2015-2016 г. са събрани 86.3% от дължимите вземания, a за 2014-2015 г. – 95.8%.

От общата земя се вземат само земите, които са налични до 30 юни на съответната година, във връзка с чл. 37б от ЗСПЗЗ, и всички продадени земи след този период се вадят. Купените след този период земи могат да се отдават през следващата стопанска година.

Днес на БФБ-София бяха изтъргувани 10 020 акции на дружеството на цена от 2.187 лева за брой, което е с 1.39% над стойността на предходните сделки от петък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *