post

Рекорден бюджет на Европейския съюз за следващата година, от който около три милиарда лева ще получи България. Бюджетът на съюза за 2018 ще бъде повече от 160 милиарда евро. След подготвително заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент евродепутатът Андрей Новаков обяви, че това означава повече пари за българското земеделие, за социални проекти, за инфраструктура.

Една от темите, които са засегнати по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург, както и в работни групи и комисии, е обсъждането на проектобюджет 2018, който беше представен от Европейската комисия. Бюджет 2018 ще бъде най-големият в историята на ЕС, що се касае поетите ангажименти, които възлизат на над 160 милиарда евро. България е в изгодна позиция, тъй като се предвиждат над 22 процента ръст в плащанията за кохезионна политика. “Това означава, че предвижданията към този момент показват, че България би получила около три милиарда лева за насърчаване развитието на инфраструктурата, за социални проекти, за създаване на работни места сред младите, за сигурност и отбрана и съм сигурен, че тази възможност ще бъде използвана в страната така, че за кратък период от време да можем осезаемо да реализираме проекти, които да подобрят живота на хората”, твърди Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ. Това важи както за страната, така и за региона, тъй като кохезионната политика се прилага и в съседни държави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *