post

Европейската централна банка заяви, че в опит да се засили финансовата интеграция в еврозоната ще бъде изградена система за незабавни плащания, обхващаща целия регион на единната валута, която да позволява на фирмите и гражданите да прехвърлят средства за броени секунди, съобщава “Уолстрийт Джърнъл“.

Системата, която е планирана да започне да функционира през ноември следващата година, ще намали времето, необходимо за плащания между банкови сметки от един ден до няколко секунди, посочи в четвъртък ЕЦБ, допълвайки, че тази система ще бъде на разположение денонощно и 365 дни в годината.

Това би могло да представлява сериозно предизвикателство за съществуващите платежни системи, като тези за дебитните карти. Стъпката на ЕЦБ цели да се адресира липсата на система за бързи плащания, която обхваща целия регион – от малките балтийски страни като Естония до Гърция и Испания.

Тя ще гарантира, че искането за незабавни плащания ще бъде изпълнено на европейско ниво и допълнително ще улесни интеграцията на еврозоната, отбелязва централната банка. Трябва да се има предвид, че подобни незабавните плащания вече са налице в няколко държави от еврозоната, но банките все още не се стремят да се присъединят към подобна система, която да е валидна за целия валутен блок.

ЕЦБ вече извърши част от работата в тази насока, изграждайки общоевропейска система, известна като TARGET2, която обработва много бързо големи транзакции между търговските банки и централните банки в рамките на еврозоната. Новата система, известна като Сетълмент за незабавни плащания TARGET (или TIPS), например ще позволи гражданите да платят сметката си в ресторант директно от банковата си сметка, или да разделят общата си сметка, прехвърляйки незабавно пари в банкова сметка на своя приятел.

Тази система за бързи разплащания ще бъде разработена в тясно сътрудничество с европейските банки, които ще трябва да плащат максимална цена от 0,002 евро за всеки един подобен паричен трансфер най-малко две години от нейния старт, коментира ЕЦБ.

След този срок банките ще решават сами каква точно по размер такса да начисляват на своите клиенти за тази услуга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *