post

“Кауфланд България” ще инвестира 250 хил. лв. през тази година в подкрепа на 15 български фермери, които ще бъдат сертифицирани по стандарта GlobalG.A.Р. (Good Agricultural Practice). Инициативата е част от съвместна програма със Световната банка. “През 2016 г. вече финансирахме сертифицирането на 11 български производителя на пресни плодове и зеленчуци”, съобщи на специална пресконференция Димитър Спасов, председател на управителния съвет на “Кауфланд България”. По думите му компанията подпомага производителите в целия процес по придобиване на стандарта и осигурява пазар за продуктите им. Веригата избира фермите, които подкрепя, на базата на дългогодишни контакти, желание от страна на земеделските стопани и възможности за развитие, уточни Спасов.

GlobalG.A.Р. е независима световна система за добри земеделски практики. Стандартът гарантира, че в предлаганите плодове и зеленчуци няма остатъчни количества пестициди и нитрати, следи за хигиената при прибирането и обработването на продукцията, както и за безопасни и здравословни условия на труд за работещите (виж карето).

“За фермерите сертификацията по GlobalG.A.Р. означава по-високо качество, по-ефективно, по-конкурентно и устойчиво земеделие, повече пазари, включително и зад граница”, обобщи ползите Димитър Спасов.
“Стандартът осигурява прозрачност и проследимост на процесите във фермата. Той гарантира по-добро управление на разходите и по-високи добиви заради рационалния избор на подходящи семена, посадъчен материал, климатични условия, почва”, допълва плюсовете за земеделските стопани Веселин Спасов, директор направление “Плодове, зеленчуци и цветя” в “Кауфланд България”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *