post

За ускоряване на поддържащите дейности по облицовката на коритото на р. Гашня, извършвани от НЕК ЕАД и възможно най-бързото осигуряване на екологичния отток на р. Въча след яз. „Цанков камък“, се договориха днес на работна среща  зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и ръководството на НЕК ЕАД. Срещата беше във връзка с установено засушаване на участък от р. Въча, след като нивото в яз. „Цанков камък“ намаля поради извършването на планиран оглед на облицовката на коритото на р. Гашня  и ремонт на съоръженията на ВЕЦ „Цанков камък“.

На срещата представителите на НЕК ЕАД информираха, че според направения оглед не се налагат сериозни ремонтни дейности, а само частични повърхностни обработки на облицовката на речното корито. По настояване на МОСВ, НЕК ЕАД поеха ангажимент да положат усилия за максимално бързо приключване на дейностите. Това ще позволи повишаване на водното ниво в язовира и създаване на техническа възможност за осигуряване на необходимия минимален отток в р. Въча след язовирната стена на „Цанков камък“.

Извършваните от НЕК ЕАД дейности са част от планирана техническата поддръжка с цел осигуряване сигурността на съоръжението. Тези са  предвидени и в месечния график за яз. „Цанков камък“ за юли, който  е обявен на страницата на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/?page_id=44410

В периода на плановия ремонт е необходимо да бъде намален обемът в язовира и спряна работата на ВЕЦ „Цанков камък“ и МВЕЦ „Цанков камък“. Това води до нарушено оводняване на малък участък от около 50 метра след язовирната стена.

По-късно днес зам.-министър Николова се срещна с представители на сдружение „Балканка“, които настояват за осигуряване на минималния оток на река Въча. Тя ги информира за постигнатите договорености с НЕК. Беше заявена готовността на МОСВ за продължаване на диалога с неправителствения сектор по управлението на водите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *