post

Повишен интерес към системите за управление на бизнеса от клас CRM (Customer Relationship Management) през 2017 година отчитат от консултантската компания Тим ВИЖЪН България. Според нейния екип търсенето на такива софтуерни решения нараства както от страна на български, така и на международни компании. Най-често запитванията са от фирми, работещи в сектора на услугите и търговията, особено електронната търговия, но има значителен интерес и от сегментите производство, образование, софтуерна разработка и др.

 „Отчитаме повишен интерес към внедряването на CRM системи както от настоящи наши клиенти, закупили друго бизнес решение, така и от съвършено нови“ – посочва Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти в Тим ВИЖЪН България. Според него, възходящата тенденция се дължи на цялостна промяна в нагласите и очакванията на крайните потребители и нарастващата нужда от персонализиране на комуникацията с тях, както и стремежът на компаниите да открият нови начини за достигане, привличане и обслужване на своите клиенти.

Друг важен фактор за повишения интерес е осъзнаването на факта, че заложените в такива решения добри практики правят дейността на компанията по-ефективна и спестяват време на служителите, като автоматизират рутинни задачи и осигуряват на потребителите най-доброто възможно обслужване“ – добавя още Александър Хаджидимитров.

CRM решенията са комплексни софтуерни системи за управление на отношенията с клиентите, включително процесите на маркетинг, продажби, поддръжка и др. Колкото повече нараства бизнесът на една компания, толкова по-трудно става управлението и обслужването на външните й контакти без помощта на специализирано решение. Като цяло подобряването и развитието на бизнес средата води до осъзнаване на нуждата от такива решения и обуславя повишения интерес към тях.

Същевременно мощното развитие на „облачните“ CRM решения създава предпоставки за внедряването и използването им с много по-малка инвестиция, което позволява на много по-широк кръг компании да се възползват от техните възможности. Нарастват запитванията и от по-малки фирми, които осъзнават, че оптималното управление на контактите с клиенти вече не е лукс, а необходимост, за да се задържат в бизнеса, да бъдат експедитивни, да предоставят оптимално клиентско обслужване преди, по време и след продажбата, както и да управляват взаимоотношенията си не само с клиентите, а и с доставчици, партньори и други контрагенти“ – споделя още Александър Хаджидимитров.

Не на последно място повишаването на информираността на потребителите и възможността да тестват и съпоставят възможностите на различни CRM решения също допринася за засиления интерес. „До скоро потенциални клиенти бъркаха ERP и CRM системите или считаха, че ефектът CRM е нещо, което могат да постигнат и сами с помощта на програмист и няколко excel таблици. Истината е, че водещите CRM системи като Microsoft Dynamics 365 повишават неимоверно ефективността не само на търговските екипи, а и на всички останали служители, чиято работа е свързана с външни контакти. Голямото предимство на Microsoft Dynamics 365 е, че е част от цялостната екосистема Microsoft Dynamics, в която Microsoft инвестира много през последните няколко години. Като резултат CRM решението се интегрира успешно и с минимални усилия с много други продукти и услуги, като Office 365, SharePoint, Power BI, ERP системи, уеб сайтове, системи за машинно обучение и изкуствен интелект и други. Това издига комуникацията и обслужването на клиентите на ново, много по-високо ниво, катo същевременно предоставя на компаниите средства за анализ на поведението им и предоставяне на още по-добри услуги.“ – разказва още мениджърът в Тим ВИЖЪН България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *