post

Новата схема на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата ще влезе в сила на 1 август и вече може да се прилага в целия ЕС от първия ден на учебната 2017/2018 година.

Тя има за цел да възпитава здравословни хранителни навици у децата и се състои в предлагането на плодове, зеленчуци и млечни продукти, както и в специални образователни програми, чрез които учениците научават значението на доброто хранене и как се произвежда храната.

Единната схема обединява и оптимизира съществуващите проекти, от които през изминалата година са се ползвали над 20 милиона деца. Въпреки че участието не е задължително, всичките 28 държави членки са посочили, че ще участват в инициативата през учебната 2017/2018 година.

По този повод Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Изключително съм доволен, че от утре в училищата се въвежда новата схема. С нея ще се окаже безценна подкрепа на милиони европейски ученици и хиляди земеделци във всяка държава членка. През последните години тази подкрепа се оказа особено важна за земеделците, а увеличеното финансиране ще повиши стойността ѝ.

Освен това новата схема е в унисон с нашия приоритет за опростяване, като обединява предишните схеми за мляко и за зеленчуци в училищата. На последно място, радвам се, че заедно с комисарите Андрюкайтис и Наврачич участваме в инициатива за възпитаване на здравословен начин на живот и съм убеден, че тази схема има ценен принос към това.

Децата в училищна възраст ще получават с предимство пресни плодове, зеленчуци и мляко за пиене. С одобрението на националните здравни органи могат да бъдат раздавани и преработени продукти, като супи, плодови пюрета, сокове, кисели млека и сирена. Не се допуска добавянето на захар, сол и мазнини, освен ако националните здравни органи разрешат ограниченото им използване.

Държавите членки определят как точно да бъде прилагана схемата, дали да бъдат включени тематични образователни мерки и други селскостопански продукти, и могат също така да осигурят за финансираната от ЕС схема допълнителни национални средства.

Изборът на продуктите зависи от здравни и екологични съображения, тяхната сезонност, разнообразие и наличност, като предимство се отдава на продуктите от ЕС. Държавите членки могат да отдадат предпочитание на закупуването на местни или регионални продукти, биологични продукти, на късите вериги на доставка, екологичните предимства, както и на схемите за качество на селскостопанските продукти.

От 250 млн. евро финансиране от ЕС за периода 2017-2018 учебна година, около 150 млн. евро ще бъдат отпуснати за плодове и зеленчуци и 100 млн. евро за мляко. За България са планирани 2 677 109 евро за плодове и зеленчуци и 1 167 367 евро за мляко.

Новата схема за училищата е част от програмата за опростяване на комисаря Фил Хоган. Тя позволява по-плодотворно взаимодействие и резултатност в прилагането на новата схема и допълва други мерки в областта на здравеопазването и образованието.

От 1 август 2017 г. двете съществуващи схеми за училищата – за предлагане на плодове и зеленчуци и за предлагане на мляко – ще бъдат обединени в единна правна рамка. Новите правила имат за цел повече ефикасност, по-целенасочена подкрепа и по-силно ударение върху образователния аспект.

Понастоящем 24 държави членки участват в старата схема за предлагане на плодове и зеленчуци, а 28 – в старата схема за предлагане на мляко. През изминалата година около 20 милиона ученици са получили мляко, а около 11,7 милиона – плодове и зеленчуци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *