post

Младите земеделски производители ще имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони от август според индикативния график на земеделското министерство. За целта ще бъдат отделени 22.5 млн. евро, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на земеделското министерство. За пръв път по схемата ще се кандидатства изцяло онлайн.

След като фонд “Земеделие” приема проекти по Програмата за развитие на селските райони за последно в края на миналата година, от август се планира отваряне на нови приеми. Сред първите, които ще имат възможност да получат финансиране, ще бъдат младите фермери. Според графика на агроминистерството в последната седмица на август трябва да започне прием на проекти по схемата “Стартова помощ за млади земеделски производители”, който ще продължи малко повече от 1 месец. След последния прием по схемата има наличен бюджет от 41.5 млн. евро, се вижда от данните на ведомството. Така настоящият прием няма да бъде последен по тази мярка.

По схемата за млади земеделски производители могат да кандидатстват фермери, които са на възраст до 40 навършени години към датата на кандидатстване. Те могат да получат помощ от 25 хил. евро за стартиране на земеделски бизнес, като приоритет ще се дава на стопанства, работещи в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично земеделие. За целта в проектонаредбата по мярката, която е на етап обществено обсъждане, са публикувани списъци с 61 вида плодове и зеленчуци и 19 вида животни, които ще получат предимство. По схемата ще се дава предимство и на онези проекти, които създават нови работни места.

Според графика на земеделското министерство до края на годината трябва да започне прием на проекти по общо 17 схеми за подпомагане. Сред тях са инвестиции в преработка на земеделски продукти, схеми за подпомагане на горския сектор, инвестиции в иновации, създаване на неземеделски бизнес на територията на селата, прилагане на операции в рамките на стратегии за местни инициативни групи и др.

В края на годината възможност за финансиране ще има и за общините по схемата за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. От началото на август трябва да започне прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за малки производители, както и за консултантски услуги за земеделски и горски стопани.

Програмата за развитие на селските райони е с общ бюджет 2.9 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2020 г., но разглеждането и одобрението на проекти върви с бавни темпове. Към януари тази година са разплатени малко под 100 млн. евро подпомагане, а същевременно през последните месеци нямаше прием на нови проекти, а одобрението на подадените се движеше бавно. Данните към момента показват, че по част от схемите има много висок интерес. Така например по последния прием за инвестиции в земеделски стопанства са подадени проекти за над 1.4 млрд. лв. при отпуснат бюджет от 460 млн. лв. Общините пък са поискали финансиране на инфраструктурни проекти през последния прием през есента на миналата година за 2.1 млрд. лв. при бюджет от близо 670 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *