post

До края на тази година в 14 общини с високо равнище на безработица от областите Враца, Видин и Монтана ще бъде реализирана пилотно новата Национална програма за обучение и заетост “Работа”. Това реши на заседание Министерският съвет.

Програмата беше включена от кабинета и в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. По нея около 830 безработни ще бъдат наети на работа в периода от септември до декември. Тя обхваща общините Ружинци, Якимово, Хайредин, Димово, Борован, Вълчедръм, Чупрене, Бойчиновци, Медковец, Макреш, Криводол, Грамада, Чипровци и Брегово.

По новата програма ще се осигурява заплата за пълен или непълен работен ден. Безработните ще бъдат наемани за ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на услуги на населението. Приоритетно ще се включват и продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация.

Работодатели по програмата могат да бъдат частни фирми, общински администрации и предприятия, социални предприятия, както и неправителствени организации. Те ще получават средства за трудовите възнаграждения на наетите и дължимите осигуровки за сметка на работодателя.

Програмата ще се финансира с 2 млн. лв., които са осигурени от оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *