post

Обръщане на тенденцията от началото на годината за изпреварващ ръст на доходите в България спрямо разходите показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на годината, съобщава econ.bg. За периода април-юни ръстът на разходите на домакинствата у нас изпреварва повишението на доходите.

Данните на статистиката сочат, че общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 година е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9,4%. За същия период общият разход на човек е 1 195 лв. и се увеличава с 11,1% на годишна база.

През второто тримесечие най-висок дял продължава да има доходът от работна заплата (56,7%), следван от доходите от пенсии (26,3%), от самостоятелна заетост (6,8%) и от социални обезщетения и помощи (3,4%). На годишна база делът на дохода от работна заплата се увеличава с 1,9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3,0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие в сравнение със същия период на 2016 г. доходът от самостоятелна заетост нараства с най-бърз темп – от 74 на 93 лв. (с 25,4%), следван от дохода от работна заплата, който нараства от 679 на 769 лв. (с 13,3%). Доходите от социални обезщетения и помощи също растат от 45 на 46 лв. (с 2,8%). А доходите от пенсии намаляват от 363 на 356 лв. (с 1,8%).

През второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99%, а делът на дохода от натура е 1%.

Най-голям дял от разходите на домакинствата продължават да са разходите за храна (32,5%), следвани от тези за жилище (16,4%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и разходите за транспорт и съобщения (11,3%).

В сравнение с година по-рано най-силно нарастват разходите за разнообразни стоки и услуги – от 42 на 54 лв. (с 27,8%), както и за  здравеопазване – от 63 на 69 лв. (с 11,1%). За транспорт и съобщения разходите се покачват от 122 на 135 лв. (с 11,2%). За жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) разходите нарастват – от 178 на 196 лв. (с 9,6%). А за храна и безалкохолни напитки – от 357 на 388 лв. (с 8,6%). Разходите за алкохолни напитки и цигари също бележат ръст – от 51 на 53 лв. (с 4,3%).

За периода април-юни делът на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,7 процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1,4 процентни пункта.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на годината не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година. Увеличава се потреблението на яйца, прясно мляко и плодове. Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул. Без промяна остава потреблението на зеленчуци и месни произведения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *