post

Правителствените разходи за здравеопазване в България и Румъния са ниски в Европейския съюз (ЕС). В северната ни съседка са били изразходвани 340 евро на глава от населението, а в България – 343 евро годишно. Това показват обявените днес данни от прочуване на „Евростат” по окончателни данни за 2015 година.

Сумите в двете балкански държави са над 6 пъти по-малко в сравнение със средните за Европейския съюз, които са били по 2076 евро на жител на Съюза.

В долния край на подреждането преди Румъния и България са Латвия (с 468 евро), Полша (с 520 евро), Кипър (с 532 евро) и Унгария (с 592 евро), а в горната част са седем държави, които са изразходвали над 3000 евро на човек. Начело е Люксембург (с 4112 евро), следвана от Дания (4094 евро), Холандия (3194 евро), Швеция (3170 евро), Австрия (3149 евро), Ирландия (3138 евро) и Великобритания (3020 евро).

През 2015-а година правителствените разходи на страните-членки на ЕС за здравеопазване са достигнали близо 1,058 трилиона евро, което се равнява на 7.2% от целия брутен вътрешен продукт (БВП) на ЕС, показват още резултати от проучването на „Евростат”.

Според анализаторите на статистическата служба, изхарчените средства за здравеопазване са били вторите най-големи разходи, направени в рамките на Съюза, след тези за социална защита, които са били в размер на 19,2% от европейския БВП.

По този показател – разходите за здраве като процент от БВП, България е малко по-добре на 20-то място или 5,5% от БВП на страната при среден за ЕС 7,2%. Най-високи са били изразходваните средства Дания и Франция, а най-ниски в Кипър.

През 2015 година разходите за здравеопазване като процент от БВП в Дания са били в размер на 8.6%, следвана от Франция (8,2%), Австрия и Холандия (по 8,0% от БВП), докато най-ниски са били разходите в Кипър (едва 2.6% от БВП), Латвия (3.8%), Румъния (4,2%) и Гърция (4,5%), Люксембург (4,6%) и Полша (4,7%).

интервенции

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *