post

България е на четвърто място в Европейския съюз (ЕС) по темп на нарастване на почасовите разходи за труд през второто тримесечие на настоящата година, като увеличението достига 11% спрямо същия период на 2016 година. Това показват данни от Евростат.

Преди нас по този потказател са Румъния с нарастване от 18,6%, следвана от Унгария (+13%) и Чехия (+ 11,1%).

Почасовата цена на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) в еврозоната нарасна през второто тримесечие на настоящата година с 1,8% от 1,4% през първото тримесечие, отбелязвайки най-солидно повишение от началото на 2016 година, докато в ЕС растежът се ускори до 2,2% от 1,6% през трите месеца до края на март.

В същото време заплащането на труда в еврозоната нарасна през второто тримесечие на годишна база с 2,0% след повишение с 1,3% в началото на годината, като това представлява най-солиден растеж на заплатите от първите три месца на 2015 година. В рамките на ЕС растежът на заплатите се ускори до 2,4% от 1,5% през периода януари-март.

Данните на Евростат показват, че България е сред държавите от ЕС с най-малък дял на свободните работни места в икономиката.

Делът на свободните работни места у нас се понижава с 0,2 процентни пункта през второто тримесечие до 0,8%. Същият дял са и свободните работни места в Испания и Кипър, а в Португалия достигат 0,9%.

Най-нисък е делът на свободните работни места в Гърция – 0,7% за второто тримесечие, а най-висок е в Чехия, където свободните работни места достигат 3,6%.

Като цяло в ЕС делът на свободните работни места достига 2% за периода април-юни, а в еврозоната – 1,9%. В сравнение с предходното тримесечие делът на свободните работни места се увеличава с 0,1 процентни пункта и с 0,2 процентни пункта на годишна база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *