post

Експортно ориентираните и осигурилите повече работни места предприятия ще имат най-голямо предимство  при точкуването по Подмярка 4.2  от ПРСР, пише agro.bg.

Тя е насочена към  модернизиране на физическите активи на преработвателните предприятия за земеделска продукция и създаването на ново качество на производството, включително и свързаното с късите вериги на доставка. Според Кристина Цветанска председател на Асоциацията на консултантите по Европейски проекти, най-голямата новина е въвеждането на ИСУН, нова облекчена Информационна система за управление и наблюдение, която заменя ИСАК. От това се очаква повече прозрачност. Ще бъде преустановена и практиката с протокол, след крайния срок за подаването на проектите, да бъдат нанасяни корекции. Не приемаме, че се дават прекалено много предимства на чувствителните сектори, като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, твърди Кристина Цветанска. Нужни са поне 7 години след обявяването им за такива, че да се усети резултатът. Очаква се подмярката да бъде отворена на 20 октомври тази година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *