post

Въпреки отмяната на таксите в роуминг в Европейския съюз (ЕС) това лято българите продължават да са сравнително скептично настроени към използването на мобилните си телефони извън страната. Това сочи експресно проучване на Евробарометър, публикувано днес, за нагласите на европейците след въвеждането на новите правила за роуминга в ЕС.

Като цяло българите, анкетирани в проучването, са добре запознати, че от 15 юни насам съгласно новите правила на ЕС потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в друга страна от съюза, без да плащат допълнителни такси – все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 73% от българите знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 74% смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. За сравнение, данните за ЕС средно дори са леко по-ниски, съответно 71% и 72%.

Интересното е обаче, че въпреки това българите са една от страните в ЕС, които налагат най-много ограничения върху ползването на мобилните си телефони в чужбина дори след въвеждането на новите правила.

В България, например, е най-високият процент на граждани, които и след 15 юни казват, че никога не осъществяват гласови обаждания с мобилните си телефони, когато са в друга страна от ЕС – 33%. Въпреки въвеждането на новите правила, този дял не претърпява промяна. В същото време процентът на българите, които не изменят навиците си в това колко често правят гласови обаждания, независимо дали са у дома, или в чужбина, все пак нараства до 22% от 15%.

Хърватска и Литва (с по 32%) също не говорят по мобилния си телефон, докато са в чужбина, но в страни като Малта, Люксембург и Финландия делът на хората с подобен отговор е доста по-нисък – между 8% и 12%.

Резултатите по отношение на текстовите съобщения след 15 юни са малко по-различни, макар че България отново се представя слабо. Почти половината респонденти в Дания, Ирландия и Финландия, казват, че изпращат по-рядко съобщения, когато са в чужбина, докато в Испания този дял е 16%, а в България – 21%.

Забележителното е, че 42% от българите казват, че никога не изпращат текстови съобщения през мобилните си телефони, докато са в друга страна от ЕС, като процентът почти не търпи промяна спрямо периода преди въвеждането на новите правила, когато е бил 45%. За сравнение, в Кипър и Люксембург този дял е едва 6%, а в Швеция и Ирландия – 7%.

По отношение на използването на мобилен интернет европейците като цяло са по-склонни да го ползват в чужбина по начина, по който го правят в собствената си страна.

Много малък дял респонденти във всяка страна казват, че използват мобилен интернет в друга страна от ЕС по-рядко, отколкото в собствената си. Данните варират от 48% в Ирландия и Белгия и 47% във Финландия до 20% в България и 23% в Гърция.

Въвеждането на новите правила по този показател обаче има по-силно влияние върху българите, като 36% от тях казват, че не биха го ползвали в чужбина дори при новите правила, като това е доста над средното за ЕС. За сравнение, преди 15 юни подобен отговор са дали над 50% от респондентите в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *