post

Почти 162 млн. лв. са наложените санкции на некоректни работодатели от Главната инспекция по труда за последните седем години. Това посочва министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в писмен отговор на депутатски въпрос, съобщава econ.bg.

За периода 2009-2016 г., включително ГИТ е издала 103 332 наказателни постановления, като 90% от тях са влезли в сила и са годни за доброволно или принудително изпълнение.

От данните на МТСП става ясно, че държавата е трябвало да събере от некоректни работодатели 100 млн. лв., но реално е събрала едва 41 млн. лв., като в сумата са включени и лихвите. По над 37 хиляди наказателни постановления, държавата не е успяла да си събере глобите в размер на 64,2 млн. лв. Давностният срок за събиране на дължимото е 10 години, става ясно още от отговора на социалния министър.

ГИТ няма правомощия да събира взиманията си и през годините е разчитала основно на Националната агенция по приходите и на частни съдебни изпълнители. Преди две години, обаче, ГИТ е прекратила сътрудничеството си с ЧСИ-та като причините за това са няколко. Имало е случаи, при които съдът отменя наказателно постановление на ГИТ към работодател, който вече е бил даден на ЧСИ.

В последствие, държавната институция се е налагало да покрива разходите за ЧСИ-то. В други случаи, без дори да се е стигнало до ефективно събиране на дълга, ЧСИ-то е искало такса от ГИТ по реда на закона. От друга страна, самите частни съдебни изпълнители предпочитали да събират взимания, които “сравнително лесно се събират”.

“Останалите глоби или имуществени санкции, за събирането на които се установяват трудности, са оставяни без да се предприемат действия в продължение на пет и повече години”, отбелязва министър Петков. Той уточнява, че при опит на ГИТ да получи 8827 преписки от ЧСИ-та, които да да бъдат възложени на НАП, частните съдебни изпълнители отказвали да ги предоставят, ако преди това не им бъдат заплатени такси.

Изброените противоречия между ГИТ и ЧСИ-та е станало причина от февруари месец 2015 г., всички глоби и имуществени санкции, които се налагат на некоректни работодатели, да бъдат изпращани за събиране от НАП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *