post

През септември безработицата намалява с 0.2 процентни пункта спрямо август до 6.5 на сто, съобщи Агенцията по заетостта, която следи показателя по регистрациите в бюрата по труда.

Намалението спрямо септември 2016 г. е с 1.3 процентни пункта.

В края на септември броят на регистрираните безработни е 213 307. Спрямо година по-рано броят им е с 16.5% по-малък. Новорегистрираните през месеца безработни са 27 055. От тях 518 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учещи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината достига 9 080 души, информира агенцията.
Броят на постъпилите на работа през месеца безработни се увеличава съществено – с 26.5% спрямо предходния, или общо 22 842 души. Над 80% от тях са наети в реалната икономика.
Работодателите са обявили 17 270 свободни работни места на първичния пазар, като близо 60% са в частния сектор. Най-много работни места са заявени в преработващата промишленост – 4 612 места и в образованието – 2 709 места.
В административните и спомагателните дейности се търсят 2 296 служители, в търговията – 2 217 души, в държавното управление – 971, в хотелиерството и ресторантьорството – 959, в строителството – 652, в транспорта и складирането – 529, в операциите с недвижими имоти – 437.

От заявените в бюрата по труда позиции най-много са за преподаватели, работници в добивната и пеработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицираните работници в производството на храни, облекло, дървени изделия, продавачи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *