post

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018-2020 г.

Споразумението предвижда поддържане на съществуващите форми на културен обмен и създаване на благоприятни условия за изграждане на нови контакти между области, градове и общини, институции и организации, сдружения на граждани и фондации. Целта е да се популяризират на възможно най-широка основа значимите за двете страни творби и достижения на изкуството и културата в другата държава.

Проектът регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, издателската и преводаческата дейност, библиотечното и музейното дело, изобразителното изкуство, културното наследство, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство, като се осигуряват необходимите условия за проучване и документиране на културните ценности, разположени на територията на двете държави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *