post

Достъпът до данни и развитието на ИТ технологиите създават нови възможности и очертават различни предизвикателства пред използването на здравни данни.

Като IT фирма, която от години работи в посока за по-добро разбиране на здравни данни чрез приложението на семантичните технологии, Онтотекст ще бъде част от панела Big Data в здравеопазването, част от конференцията “Между София и Осло: анализ на здравни данни”.

Събитието ще се проведе на 30 октомври (понеделник) 2017 г. от 9,30 ч. до 13,30 ч. в зала “Сердика”, хотел “Балкан”, организирано от Сдружение “НПО Линкс”
.

Представител на Онтотекскт ще бъде Тодор Примов, който е дългогодишен експерт в интеграцията на данни в областта на науките за живота, както и семантичен текст и анализ на документи от сферата на фармацията и медицината.Той ще представи позицията си за ефективния анализ на медицински резултати чрез семантична обработка на данни.

На конференцията ще бъде представен сравнителен анализ на здравния статус, здравните системи между България и Норвегия, базиран на данни от различни източници. Целта на срещата е да се дискутира как здравните данни могат да се използват за подобряване качеството на живот на хората, диагностиката и лечението, като се използват и новите технологии и инструменти.


На срещата ще присъстват представители на държавната администрация – Министерство на здравеопазването, Национална здравна осигурителна каса; директори на болници, Столична община, представители на фармацевтичната промишленост, ИТ компании и медии.

Организаторите се надяват събитието да бъде ефективна платформа за дискусии как публикуването на здравни данни може допринесе за подобряването на услугите за пациентите и преодоляване на недоверието в здравната система.

Подробна програма на конференцията е публикувана на страницата на организаторите: http://opendata.ngolinks.eu/4/4/12/event_page.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *