post

Финансирането на училищата няма да зависи само от броя на учениците, но ще се отчита и средната пълняемост на паралелките, за да се коригират досегашните неравенства между големи и малки училища. Това съобщи образователният министър Красимир Вълчев.

Разпределянето на средствата ще зависи и от възможността да се привлекат педагогически специалисти. Целта е да има млади учители и в по-малките и отдалечени населени места. Повече средства ще се насочат към местата, където има деца от уязвими групи.

Училищата и детските градини ще се финансират по три нови разходни стандарта, които се очаква да “заработят” от следващата година. Досега “парите следваха ученика”. Това бе и основна критика на опозицията от БСП.

“Системата на делегираните бюджети носи стимули за обхващане на децата и учениците в образователната система. Проблемът е, че това понякога става с цената на прикрити отсъствия и въздържане от наказание”, обяви министър Вълчев, цитиран от пресцентъра на просветното ведомство.

От министерството съобщиха още, че 12% допълнително ще получат училищата в отдалечени райони. Друго предложение е да се предоставят повече средства за обучение по професии, които са търсени на пазара на труда или за които се очаква недостиг в близко време. Предвижда се още да се поемат разходите на учениците за транспорт до училище, което обучава за придобиване на квалификация за професия, дори и то да не е най-близкото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *