post

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси, внесени от Министерския съвет.

Част от промените са свързани с регламентиране на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет може да се променя, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

От БСП възразиха срещу този текст с аргумент, че бюджетните взаимоотношения имат конституционен статут и могат да бъдат променяни само със закон. Георги Търновалийски заяви, че от БСП ще атакуват текстове пред Конституционния съд.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ заяви, че нито един лев преизпълнение на данъчните приходи в бюджета не може да бъде изразходван за допълнителни разходи. По думите й преизпълнението на приходите отива за намаляване на дефицита в съответната година. Тя обясни, че Министерският съвет може само да преструктурира разходите между отделните пера и там, където има неусвояване на разходите до края на годината, те да бъдат пренасочени към онези сфери, в които има недостиг.

Друга част от промените са свързани с ограничаване на негативния ефект върху бюджета от страна на общините, които имат финансови затруднения. Според текст от закона не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. Не се допуска и увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

Георги Търновалийски от БСП заяви, че промените в закона създават ограничения и забрани, които са в противоречие с принципите на местното самоуправление. Забраняваме им да увеличават просрочените задължения, отговори Менда Стоянова от ГЕРБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *