post

вропейската комисия представи намеренията си до 2020 г. да осигури за научни изследвания 30 милиарда евро. Общият бюджет на програмата “Хоризонт 2020” е 77 милиарда евро, предназначени за подкрепа на научни постижения в Европа и за постигането на значими пробиви в науката, съобщава economynnews.bg. През следващите три години комисията ще се стреми предоставяното финансиране за научни изследвания да дава по-голям резултат, като се насочи към по-малко на брой, но важни въпроси, като миграцията, сигурността, околната среда, чистата енергия и цифровата икономика, се посочва в съобщение на институцията.

Според представената бюджетна разбивка в следващите две години ЕС ще финансира с 3,3 млрд. евро усилията за намаляване на въглеродните окиси, един милиард евро ще бъдат за изследвания в областта на кръговата икономика, 1,7 млрд. евро ще бъдат насочени към цифровизиране на европейската промишленост и услугите. За изследвания в областта на отбраната са предвидени един милиард евро, а за въпросите по миграцията – 200 милиона евро.

За проекти в сферата на чистата енергия ще бъдат предоставени 2,2 милиарда евро в четири области – възобновяеми енергийни източници, енергийно ефективни сгради, електромобили и решения за съхранение на енергия, включително 200 милиона евро в подкрепа на развитието и производството в Европа на следващото поколение електрически батерии.

Ще се запази финансирането на изследванията от научен интерес, които нямат непосредствено практическо приложение. За такива проекти са предвидени почти 1,86 милиарда евро. Програмата “Мария Кюри”, по която се осигуряват стипендии за изследователи, ще разчита на 2,9 милиарда евро.

Един милиард евро ще бъдат отделени за международно сътрудничество в изследователската област – с Канада в областта на медицината, със САЩ, Япония, Южна Корея, Сингапур и Австралия – в областта на автоматизацията на автомобилните превози, с Индия – по въпросите на водоснабдяването, а с африканските държави – в областта на продоволствената сигурност и възобновяемите енергийни източници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *