post

През октомври 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца се запазва на равнището от предходното наблюдение. По отношение на очакванията за следващите 12 месеца се наблюдава известно подобрение в мненията на живеещите в селата за разлика от населението в градовете, което изразява по-негативни прогнози в сравнение с юли.

Оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните 12 месеца, както и очакванията им за следващите 12 са по-резервирани спрямо оценките им три месеца по-рано.

По-неблагоприятни са и оценките за изменението на потребителските цени през последните 12 месеца. Потребителите, които отчитат, че цените са се повишили са с 4.6 пункта повече в сравнение с юли. Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца, показват данните на НСИ.

По отношение на безработицата в страната прогнозите на потребителите са, че ще има съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в селата то ще бъде с по-високо темпо.

Същевременно през октомври се регистрира леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Позитивна е и нагласата за извършването на разходи за “покупка или построяване на жилище (вила)” и за “подобрения в дома” през следващите 12 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *