post

Над 300 000 българи в трудоспособна възраст не работят, не си търсят работа, не учат и не намират за нужно да се осигуряват. Това сочи изследване на „Тренд”, направено по поръчка на Фондация “Фридрих Еберт”, съобщава Дарик. Според проучването 80% от демотивираните хора са без работа от повече от една година.

Почти половината от демотивираните българи твърдят, че не си търсят работа, защото за тях нямало работа, а около 13% казват, че са издържани от роднини. Социологът Евелина Славкова посочи, че половината от неработещите висшисти казват, че не могат да си намерят работа по специалността:

„Близо половината от демотивираните българи са съгласни и биха се мотивирали да се включат в пазара на труда, ако получават между 500 и 1000 лева. Хората, които са в столицата и съответно хората с висше образование по-скоро са мотивирани и биха се включили в пазара на труда, ако получават заплати между 1001 и 1500 лева“, посочи Славкова.

Проблемът с демотивираните българи е обществен проблем, който генерира бедност и разделение в обществото. Застъпвайки тази теза бившият социален министър Ивайло Калфин призова да изработването на цялостна концепция:

„Тези демотивирани хора, за които говорим, не са активни. Това означава, че в политиките, които имаме, явно трябва да се направи принципна промяна, така че тези хора да се мотивират“, каза Калфин.

Според проучването хората със средно образование са най-демотивирани, следвани от тези с основно образование. Малко над половината от тях са семейни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *