post

Нов онлайн индекс показва в реално време какво е замърсяването на въздуха в различни точки и региони на Европа. Няма обаче актуални данни за България и още няколко страни, тъй като страната все още не отчита актуалните си измервания на замърсяването пред Европейската агенция за околна среда, съобщи Дневник.

Индексът, който дава на европейските граждани лесен достъп до важна за тях информация, беше активиран и огласен днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия по време на форум за чист въздух в Париж.

Актуалното състояние на въздуха е визуализирано върху интерактивна карта, чрез която всеки ползвател лесно може да провери дали има, колко е сериозно и на какво се дължи замърсяването в определен град или регион, да го сравни с близки до него места, както и съседни или по-далечни европейски държави.

Актуалното състояние на въздуха, отразено на картата, се базира на измервания от над 2000 местни станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа. Индексът показва ситуацията на местно ниво, основана на пет основни замърсителя, които вредят на здравето на хората и околната среда: прах или известните като фини прахови частици (PM2.5 и PM10), приземен озон (О3), азот (NO2) и серен диоксид (SO2).

Потребителите могат да увеличават или да потърсят конкретен град или регион в Европа, за да проверят общото качество на въздуха и измерванията по основен замърсител. Механизмът показва оценка за всяка мониторингова станция, маркирана с цветна точка на картата, съответстваща на най-лошия рейтинг за който и да било от петте замърсителя.

Индексът е придружен с отделни информационни карти за страните, които предоставят актуализирана информация за качеството на въздуха за държавите – членки на Европейския съюз.

За България обаче няма данни и на картата страната е в сиво, защото все още не може да се проверява и сравнява какво е състоянието на въздуха. Причината е, че България е сред държавите, които все още не предоставят актуални измервания на замърсяването, обясниха пред “Дневник” от агенцията в сряда.

Индексът се базира на актуалното качество на въздуха, докладвано от държавите – членки на Европейския съюз. Страните ги подават към Европейската агенция по околна среда.

“Не всички страни съобщават тази информация на агенцията, но всички те се стремят да направят това в бъдеще. Агенцията предлага съдействие на държавите, за да предоставят тези данни”, пишат в отговора си от пресцентъра на ЕАОС, които предоставят същите тези данни и анализи на Европейската комисия. Следните държави членки не отчитат данни: България, Кипър, Естония, Гърция, Исландия, Италия, Румъния и Турция.

Замърсяването на въздуха е най-сериозният риск за здравето на хората и за околната среда в Европа и новият индекс за качеството на въздуха ще предостави на европейските граждани начин да са информирани за излагането си на опасни нива замърсяване както на местно равнище, така и в целия ЕС.

“Тази информация трябва да е достъпна за всички. Това е важна основа за диалог и решения, които са необходими за опазване на здравето на хората, особено в градовете”, заяви Ханс Брунинкс, изпълнителен директор на ЕАОС, представяйки днес Индекса по време на форума, организиран от Европейската комисия във френската столица.

Кармену Вела, комисар на ЕС по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството също коментира инициативата: “Замърсяването на въздуха е невидимият убиец. Затова индексът на качеството на въздуха е необходим, за да информира европейските граждани за състоянието на въздуха, който дишат в своя квартал”. Вела подчерта, че ЕС работи съвместно с градовете, регионите, страните и индустрията, за да се справи с източниците на това замърсяване, а “те са микс от фабриките, домакинствата, селско стопанство, източникът не е само транспорта.”

ЕАОС също така публикува актуализирани т.нар. fact sheets с данни за отделните страни, които предоставят годишно обобщение на замърсяването на въздуха и неговото въздействие Предоставяйки по-подробна информация на ниво държава за емисиите на замърсителите на въздуха и качеството на въздуха, те допълват годишния доклад на ЕАОС за качеството на въздуха в Европа през 2017 г., публикуван през октомври.

Последният годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха показва, че повечето хора, живеещи в европейските градове, все още са изложени на нива на замърсяване на въздуха, считани за вредни за здравето от Световната здравна организация.

Най-вредният замърсител, фините прахови частици (PM2.5), причини преждевременната смърт на около 400 000 европейци през 2014 г.

Според доклада замърсяването на въздуха има и значителни икономически въздействия, увеличавайки медицинските разходи, намалявайки продуктивността на служителите и увреждайки почвата, културите, горите, езерата и реките.

Пътният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсяване на въздуха в Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *