post

Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за филмовата индустрия, съобщи пресцентърът на кабинета.

В него има разпоредби, чиято цел е да изпълнят ангажиментите на България за привеждане на действащата схема за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно филмовата индустрия.

Промените предвиждат задължение за получателите на държавна помощ да разходват част от бюджета на филмовата продукцията на територията на страната.

Отменя се и дискриминационната разпоредба авторите на филми, произведени на територията на страната, да притежават българско гражданство.

Законопроектът се предлага вследствие на мониторинг на одобрената от Европейската комисия Схема за помощ на българската филмова индустрия със срок на действие до края на годината.

Мониторингът се провежда от Главна дирекция „Конкуренция” и към момента не е приключил, поради неизпълнение на дадените указания по привеждане на българското законодателство в съответствие със Съобщението на ЕК.

Предвиден е изричен текст, който регламентира, че след 31 декември 2017 г. индивидуални помощи по действащата схема няма да бъдат предоставяни, тъй като е в ход одобряването на нова схема за държавна помощ за филмопроизводството.

С поправките се въвежда легално определение за „труден филм“. Това е филм, чиято единствена версия е на български език.

Предлагат се и мерки за намаляване на административната тежест.

Отпада изискването за включване в публичния регистър на филмовите продуценти, разпространителите на филми и на лицата, които показват филми на територията на България, след като се предостави актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Информацията ще се събира по служебен път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *