post

Заетите в промишлеността и услугите през третото тримесечие намаляват за сметка на по-големия брой хора, ангажирани в селското стопанство и така общото увеличение на броя на заетите е със 100 хил. души за година, се вижда от данните на Националния статистически институт, пише Дневник. Едновременно с това производителността в индустрията и услугите нараства, докато в в аграрния сектор се понижава.

Между юли и септември 2017 г. заетите са 3.7 млн. души при 3.6 млн. преди година. Над половината от тях (54.6%) работя в сферата на услугите, всеки четвърти – в промишлеността, а всеки пети – в селското стопанство.

На един зает се падат 7261.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП) или 18.1 лв. за един отработен час. Преди година сумите са били съответно 7001.6 лв. и 17.4 лв.

По предварителни данни най-висока е производителността на труда в промишлеността – 7230.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 17.3 лв. за един отработен човекочас. В услугите всеки зает произвежда средно 6559.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността в земеделието – 2221.2 лв. БДС на един зает и 5.7 лв. за един отработен човекочас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *