post
  • Защитата на потребителите ще бъде една от основните теми по време на Българското председателство на ЕС. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на среща с държавни секретари от германското Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите. По време на срещата с г-жа Кристиане Вирц, държавен секретар във Федералното министерство на правосъдието заместник-министър Лъчезар Борисов изтъкна, че глобалните процеси и тенденции на растеж и на дигитализация на икономиката, налагат като приоритет защитата на потребителите. Бяха обсъдени още директивата относно договорите за онлайн продажба на стоки и дигиталната сигурност на продуктите, както и Колективната правна защита.

    Борисов представи Програмата на Българското председателството на Съвета през 2018 г. в областта на защитата на потребителите, като посочи, че ще бъдат положени усилия за изграждането на Единния цифров пазар чрез постигане на напредък по двете ключови за него законодателни предложения в областта на договорното право, а именно: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки.

    Заместник-министърът на икономиката бе категоричен, че Българското председателство ще положи усилия за повишаване на правоприлагането на законодателството за защита на потребителите и укрепване на процедурните правила за защита на колективните интереси на потребителите, чрез приоритетно разглеждане в Съвета и постигане на напредък по законодателен пакет „Нова сделка за потребителите“. „Това ще помогне за премахване на основните пречки, свързани с договорното право, затрудняващи трансграничната търговия, обезпечаване на правната сигурност за потребителите и бизнеса и постигане на високо ниво на защита на потребителите“, каза още икономическият заместник-министър.

    По думите му Българската страна счита, че Директива 2009/22/ЕС, която създава правна рамка за защита на колективните интереси на потребителите е изключително важна и от голямо значение за преустановяване използването на незаконните практики от страна на търговците към потребителите, като Констатациите от направения анализ на директивата показват, че е важно процедурите във връзка с исковете за преустановяване на нарушенията да бъдат  по-ефективни и полезни за потребителите. „Необходимо е да бъде предвидена възможност за обезщетяване на потребителите наред с преустановяването на нарушението, допълни той и подчерта, че липсата на обезщетение на потребителите за претърпени вреди се явява сериозна празнота в правната система и позволява на търговците да запазят незаконните си печалби, придобити в резултат на нарушение на законодателството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *