post

Изпълнението на две мерки е записано в отчета за премахване на пречките пред увеличението на инвестициите, за времето 15 септември – 15 ноември, съобщи правителствената пресслужба след като Министерският съвет одобри отчета на Министерството на финансите. Една от тях ще влезе в сила в началото на 2019 г.

С промяна в Закона за местните данъци и такси беше премахната таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.

Така се постига облекчаване на административната тежест за потребителите на административни услуги, се казва в съобщението. По справки от Системата за самооценка на административното обслужване през последните години услугата се извършва около 80 000 пъти годишно, което означава, че ефектът за гражданите и бизнеса от изпълнението на мярката ще е в размер на над половин милион лева, информира пресслужбата.

Втората мярка ще влезе в сила след малко повече от година.

Става дума за промени в Закона за ДДС, с които от 1 януари 2019 г. се предоставя възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно със заявяването за вписване на първоначалната регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Чрез изпълнението на тази мярка се постига оптимизиране на процедурата за регистрация по ДДС и облекчаване на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *