post

До края на март 2018 г. ще е готов докладът на Световната банка, в който ще бъдат препоръчани мерки за повишаване качеството на въздуха в България, съобщи министърът на екологията Нено Димов в интервю за БТА. До тогава трябва да се определят срокове за изпълнението на мерките, а също и средствата, които ще са необходими.

Отделно от това българското правителство също изготвя график с мерки за подобряването на качеството на въздуха. Той ще бъде сихронизиран с предложенията на Световната банка, обясни Димов. Според него, ако планираните дейности бъдат изпълнени, България може да избегне наказателните действия във връзка с процедурата срещу България за чистотата на въздуха. Димов припомни, че по тази наказателна процедура България вече е осъдена.
Най-вероятно до средата на 2018 г. ще бъде отворен и ресурсът по Оперативна програма „Околна среда“ за подобряване на качеството на въздуха. Средствата по това перо са 111,3 млн. лв. и са насочени към общините. Министерството на околната среда все още уточнява критериите за кандидатстване.
Министър Димов обясни още, че се води диалог с Европейската комисия по други две наказателни процедури. Едната е свързана със затварянето на 113 стари депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията. „Вече са издадени заповедите на районните инспекции по околна среда за затварянето на всички депа, а на заседание на Министерски съвет беше прието решение, с което се указва на тези, които все още нямат завършени системи, къде могат да депонират, ако не сключат договори“, каза министър Димов. Според него не се очакват проблеми, защото част от засегнатите общини са в напреднала фаза на процедури за подписване на договори. ЕК ще бъде информирана за предприетите действия във връзка с тази наказателна процедура в началото на 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *