post

NASEKOMO е една от четирите български компании финалисти в глобалния конкурс за бизнес с кауза Chivas Venture.

Компанията победител, която ще представи България на глобалния финал и ще се бори за дял от наградния фонд от 1 млн.щ.д., ще стане ясна в рамките на специално събитие, в което участниците ще представят идеите си пред журито на конкурса. Българският финал ще се състои на 12 януари от 19:00 ч. в галерия „Сан Стефано“

 NASEKOMO използват технология, която превръща органичните отпадъци в алтернативен източник на протеини чрез отглеждането на ларви на насекоми. Ларвите се хранят с отпадъците и натрупват протеинова биомаса. След обработка, биомасата се използва за храна на животни, при които ларвите са естествена част от диетата, например риби. Така по един напълно естествен начин, екипът адресира едновременно два проблема: от една страна натрупването на органични отпадъци, които при загниването си отделят метан и допринасят за замърсяването на въздуха и от друга – растящата нужда от протеини, за чието създаване традиционните индустрии изразходват все по-оскъдните природни ресурси – обработваема земя, вода и рибен запас. Произведените от NASEKOMO протеини подпомагат и животновъдите, тъй като са по-достъпен начин за фермерите да изхранват своите животни.

Срещнахме се с екипа на компанията, за да разберем повече за този вдъхновяващ проект.

Проектът ви е изключително вдъхновяващ и интересен – как се роди идеята?

Като екип проучвахме възможностите за развитие на социално отговорен бизнес, който се базира на концепцията за кръгова икономика.  Един от стълбовете на кръговата икономика е ефективното управление на отпадъците посредством рециклиране, където и решихме да се фокусираме.  Свързахме нуждата от рециклиране с доклада от 2013 г. на Организацията по прехрана и земеделие към Обединените Нации, където ясно се описва как съществуващите начини за производство на протеини няма да могат да посрещнат растящите нужди от такива на човечеството.  Докладът предлага насекомите като алтернативен източник на протеини.
Нашият проект използва способността на насекомите да рециклират органични отпадъци и да ги превръщат бързо и ефективно в протеини, които могат да служат за изхранване на различни видове животни.

Какво е нужно на подобна компания, за да просъществува на Българския и международния пазар?

И в двата случая са нужни добри партньори и създаването на законова рамка, в която да развиваме дейността си.
Вече изграждаме мрежа от партньори в България и чужбина, които да предоставят нужната ни суровина – бирена каша и плодови и зеленчукови отпадъци.  Партньорите ни са големи компании, които искат да работят с нас, защото решаваме един техен проблем – как по един устойчив и отговорен начин да се справят с вторичните продукти и отпадъци, генерирани от основната им дейност.
Тъй като сме в една напълно нова индустрия, необходимата законова рамка е в процес на създаване.  До момента в Европейския съюз е регламентирано само използването на насекоми за храна за риби.  Ние сме щастливи, че намерихме отзивчиви и отворени за иновации партньори в лицето на властите в България.

Каква е най-голямата иновация в NASEKOMO?

Иновативен е начинът, по който с дейността си решаваме едноврменно два проблема: преработването на органични отпадъци и създаването на алтернативен източник на протеини.  Традиционните източници на протеини са месото, рибата и яйцата.  Производството на тези традиционни протеини е неустойчиво, защото изразходва много от ограничените природни ресурси като обработваема земя, вода и в случая с рибната индустрия – налични рибни ресурси в океаните ни, които се използват за изхранване на рибите във фермите за риба.  Същевременно, това производство замърсява и атмосферата ни посредством генерирането на вредни газове.  Тъй като населението на Земята расте с бързи темпове – до 2030 се очаква да се увеличим с още 1.1 милиарда, производството на традиционните източници на протеини ще продължава с все по-големи темпове да вреди на планетата ни и ще се стигне до момента, в който няма да е в състояние да отговори на растящото търсене на протеини.
Иновативен е и подходът ни към отглеждането на насекомите и производстовто на протеините.  Ще използваме автоматизация, изкувствен интелект и роботизация, за да направим процеса оптимално ефективен.

Какво е отношението на фермерите към идеята ви? Имате ли вече клиенти в България и в чужбина?

Фермите за риба вече са изправени пред проблема с растящите разходи за храна за рибата.  Заради намаляващите рибни ресурси в океаните и нуждата от внос на други хранителни вещества, тези разходи представляват 45-75% от общите им разходи.  По тази причина фермерите активно търсят алтернативни източници на протеини и вече имаме множество запитвания за продуктите ни.  За момента не можем да отговорим на търсенето, тъй като все още сме в период на тестване и усъвършенстване на процеса и продуктите ни.

Как решихте да се включите в конкурса Chivas Venture  и какви са очакванията ви от финала?

Ние следим ежегодно конкурса, защото намираме мисията му за крайно вдъхновяваща.  Вярваме, че Chivas Venture е пример, който трябва да бъде последван.  По този начин ще се насърчава социалното предприемачество, което работи за изграждането на по-добро бъдеще на всички нас.  След създаването на Насекомо, за нас включването в конкурса беше естествена стъпка от развитието на проекта.
Ако идеята ни бъде удостоена с честта да стигне до международния финал, сме убедени, че там ни очакват много ценни съвети от бизнес лидери и социални предприемачи от цял свят, нови контакти с други хора, които споделят нашата визия за това, че всеки един от нас е отговорен и може да помогне на планетата ни, и с малко късмет – необходимото ни финансиране, за да развием технологията си.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *