post

България се изкачва с три места нагоре до 30-та позиция в Environmental Performance Index (Индекс за представянето на околната среда) за 2018 г., изготвян съвместно от Yale University и Columbia University в сътрудничество със Световния икономически форум. Докладът се издава на всеки две години и оценява 180 страни по 24 индикатора, съобащава investor.bg.

Страната ни събира общо 67,85 при максимални 100 точки, с което се нарежда на трето място в региона, обхващащ Източна Европа и Евразия. Преди нас в рамките на този показател са Словакия, следвана от Литва. В първото издание на индекса от 2006 г. страната ни е била на 50-то място.

В рамките на индекса съществуват и два подпоказателя, които измерват здравето на околната среда и жизнеността на екосистемата. По тези измерители България заема съответно 66-о и 24-о място в глобален мащаб.

Най-лоши резултати страната ни показва по отношение на качеството на въздуха, заради което се намираме на 89-то място в света, и на замърсяването на въздуха, по който показател сме на 74-та позиция. На водещите места по тези показатели са основно страни от Западна Европа и Латинска Америка. Сред страните членки на Европейския съюз (ЕС) от Източна България единствено Кипър е след нас по отношение на замърсяването на въздуха.

Най-добре България се представя от гледна точка на биоразнообразието и хабитата (23-място в света), горите (34) и водните ресурси (35) в рамките на подиндекса за жизнеността на екосистемата. Страната ни изли доста по-напред от повечето други страни членки на ЕС в Източна Европа. Добри са и показателите за чистотата на околната среда от тежки метали, където също сме на 35-та позиция на глобално равнище.

Заключенията на доклада сочат, че качеството на въздуха е основната екологична заплаха срещу общественото здраве по света. Според индекса на водещо място на глобално ниво по устойчивост на околната среда е Швейцария, следвана от Франция, Дания, Малта и Швеция.

Водещата позиция на Швейцария отразява силното ѝ представяне по повечето показатели, особено качеството на въздуха и защитата на климата, коментират авторите на доклада. Като цяло страните, които са по-напред в класацията, показват дългогодишни ангажименти за защита на общественото здраве, опазване на природните ресурси и отделяне на парниковите емисии от икономическата активност, допълват те.

Индия и Бангладеш са почти на дъното на класацията, а Бурунди, Демократична република Конго и Непал оформят последните пет места. Ниските резултати в индекса показват нуждата от национални усилия за устойчивост на няколко фронта, особено подобряването качеството на въздуха, опазването на биоразнообразието и намаляването на парниковите емисии, коментират авторите. Някои от страните на дъното на класацията са изправени и пред по-широки предизвикателства, включително граждански безредици, но слабите резултати за други могат да се отдадат на лошото управление.

САЩ заемат 27-ма позиция в индекса със силно представяне по някои показатели, например качеството на въздуха, но със слабо по други, включително обезлесяването и емисиите на парникови газове. Според класацията Щатите като цяло остават зад повечето развити страни, включително Франция (2), Великобритания (6), Германия (13), Италия (16), Япония (20) и Канада (25).

Сред развиващите се икономики Китай и Индия са съответно на 120-та и 177-ма позиция, отразявайки натиска, който нарастващото население и бързият икономически растеж налагат върху околната среда, отбелязват авторите. Бразилия е на 69-то място, което предполага, че съгласуваният фокус върху устойчивостта като политически приоритет ще изплаща дивиденти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *