post

България е на четвърто място в ЕС, където се плащат едни от най-високи екологични данъци в общността. Това показват обявените вчера данни от анализ на „Евростат” за дела на екологичните данъци от общите държавни приходи от данъци и социални вноски през 2016 г.

9,6 на сто е делът на екологичните данъци у нас от общите приходи от данъци и социални вноски през 2016 г., при среден показател за ЕС от 6,3 на сто. Според „Евростат”, събраните екоданъци и такси у нас през 2016 г. са били в размер на 1,334 млрд. евро, докато в годината на присъединяването на страната ни към ЕС – 2007 г., размерът на събираните екоданъци е бил около 1 млрд. евро. Това означава, че за 10 години след присъединяването екоднъците и таксите са се увеличили с 334 млн. евро.

Европейската статистика разграничава три различни категории екологични данъци:

– от енергията /всички видове горива за транспорт/, които представляват 76.9% от общата сума на приходите от екологични данъци в целия ЕС;

– от транспорта /внос или продажба на МПС, регистрация на МПС и др., без горива/ с дял от 19.7%,

– от замърсяването на околната среда и ресурсите с дял от 3.4%.

Държавните приходи от екологични данъци възлизат на 364.4 млрд. евро през 2016 г. в целия Европейския съюз (ЕС), в сравнение с 296.5 млрд. евро десет години по-рано, през 2006 г. За същия период делът на екологичните данъци в общите държавни приходи от данъци и социални вноски намалява от 6.4% през 2006 г. до 6,3% през 2016 г., сочат данните на „Евростат”

Екоданъците все повече се използват, за да повлияят на поведението на икономическите оператори, независимо дали са производители или потребители.

За България най-голям дял от събраните екологични данъци се пада на таксите върху енергията (около 75 на сто), а за останалите два сегменти са приблизително 25 на сто, като от транспорта (без горивата) са 20 на сто и около 5 на сто такси от замърсяването на околната среда и за ресурсите.

Делът на екологичните данъци в общите приходи от данъци и социални вноски варира значително в държавите-членки на ЕС. През 2016 г. Латвия има най-голям дял от екологичните данъци (11,7%), пред пет други държави-членки на ЕС с дял от поне 9%: Словения (10,6%), Гърция (9,8%), България (9,6%), Хърватия (9,3%) и Румъния (9,0%).

В другия край на скалата, с най-ниски дялове от екологичните данъци, са Люксембург (4,6%), Германия (4,8%) и Франция (4,9%), следвани от Белгия (5,0%) и Швеция (5,1%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *