post

„Вашите послания за необходимост от промяна, за прилагане на иновативни решения и нуждата от смели политически решения за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух ще дадат основа за политическия дебат,  приоритетни действия и импулс за прилагането им“. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при закриването на 21-вия Европейски форум за екоиновации за  качество на въздуха. България постави във фокуса на Председателството на Съвет „Околна среда“ темата за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Усилията са насочени към инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително иновативни решения. Тази тема ще бъде обсъдена по време на неформалния съвет на министрите по околна среда в София през месец април, където ще бъдат представени и резултатите от форума.

Участниците във форума се обединиха около разбирането, че за да е успешна, каузата за по-чист въздух трябва да е на всички. Подобряването на качеството на атмосферния въздух не е приоритет само на България и Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, чистият въздух е приоритет на всеки. „Постигането на тази цел изисква действия на всички нива – на европейско, национално, на местно ниво, но се изискват и индивидуални действия“, заяви зам.- министър Николова. Изводите на форума са, че „чист въздух“ не е само екологична тема, а изисква комплексен и интегриран подход и усилия в различни сфери, защото въпросът има и икономически, и социален, и технологичен, и здравен аспект.

Форумът за екоиновации отново показа, че няма универсални решения. Но има добри, работещи решения и практики, които могат да бъдат споделени и използвани. „Дискусиите насочиха вниманието към важността на екоинавациите за постигане на приоритета на европейско ниво, а именно запазването на високите стандарти в околната среда и качеството на живот и постигане на устойчив растеж“, обобщи зам.-министър Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *